Regulamin

Palma Film Festival 2017

WYMAGANIA REGULAMINOWE

W konkursie mogą brać udział tylko filmy zrealizowane przez wspólnoty Ruchu Światło-Życie. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcjach festiwalowych decydują organizatorzy festiwalu. Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od swoich decyzji. W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych.

KONKURS GŁÓWNY

Preferowane są filmy premierowe, nie dłuższe niż 5 minut (300 sekund). Praca konkursowa musi być realizacją temat festiwalu.

Tematem festiwalu jest Jeszcze raz.

Zwycięzcę konkursu wybiorą internauci oddający głosy na stronie www.palmafilmfestival.pl

Głosowanie odbędzie się w dniach 1 – 10.02.2017 r.

ZŁOTY TAMARYSZEK

Konkurs specjalny redakcji portalu www.podtamaryszkiem.pl. W tej sekcji biorą udział filmy zgłoszone do konkursu głównego. Zwycięzcę tego konkursu wskaże redakcja portalu.

ZGŁOSZENIA

Filmy do selekcji zgłaszać można przesyłając publiczny lub prywatny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. do Dysku Google bądź Dropbox'a).

Terminy zgłaszania filmów do selekcji: 28 stycznia 2017 r.

Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu oraz w oficjalnych drukach (katalog, program, ulotki, itd.) i materiałach prasowych.

POKAZY I PROMOCJA

Filmy zakwalifikowane do sekcji konkursowych zostają automatycznie umieszczone w cyfrowej wideotece i udostępniane na kanale youtuberskim PFF oraz stronie internetowej festiwalu.

Kolejność filmów na stronie internetowej festiwalu będzie losowa.

Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały o filmie (w tym zdjęcia) lub fragmenty filmu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników konkursów Złota Palma oraz Złoty Tamaryszek będzie miało miejsce 11 lutego 2017 r. w czasie Balu Wiśniewo 2017.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie filmu do udziału w Palma Film Festival jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.